Somali Gov’t Offers Amnesty to Insurgents in Mogadishu